وبلاگ صبا

بازم دلم گرفته ....

دلم بارون میخواد ...می خوام پا به پای آسمون اشک بریزم

 خسته شدم از حرفای بی جواب« از نگاه به یه سنگ سرد وخاموش کاش زندگی یه خواب بود

بیدار میشدی ومیفهمیدی همش فقط یه خواب بود بعدم .... کاش میشد حرف زد

آسمان چه بر من سخت می گیرد...روزها چه عمر درازی

دارند...شبها چه پر تشویش و نا آرام اند...

دلم گرفته است

دلم گرفته است

 

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم

 

چراغ های رابطه تاریکند

چراغ های رابطه تاریکند

 

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

 

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است

دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱| 14:54 |صبا| |キラキラブログパーツ

[PR] 好きな文章でタイピング!